Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO HUDEBNÍHO OBORU

Rozhodnutí o přijetí ke studiu v hudebním oboru

 

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace se sídlem Nádražní 232, Židlochovice rozhodla dne 18.6.2021 na základě § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění, o přijetí uchazečů ke vzdělávání v hudebním oboru pro školní rok 2021/2022.

Ke studiu byli přijati žáci s registračním číslem:

Pracoviště Rajhrad klavír 204, 256, 254, 203, 230, 227, 310 , kytara 307, RajHO1, saxofon 200

Pracoviště Sokolnice klavír 220

Pracoviště Blučina klavír 298

Pracoviště Moravany housle 217, zobcová flétna 213, MHo1

Pracoviště Židlochovice zpěv 295, klavír 293, bicí nástroje 242, klarinet 271, 228, kytara 237 , akordeon 270,197, keyboard 318, 225, 199

Žádám zákonné zástupce přijatých žáků, aby se dostavili k podepsání přihlášky ke studiu abychom je mohli zařadit do ZUŠ. Dostavte se prosím na pracoviště, kam jste byli přijati.

V Židlochovicích v kanceláři ZUŠ v Robertově vile, Nádražní 232, v 1.patře u paní Jitky Baťkové ve čtvrtek 24.6.2021 v době 16:00 – 18:00 hodin

V Rajhradě v budově ZUŠ Masarykova 1730 u paní učitelky Blanky Bartlové ve čtvrtek 24.6.2021 v době 16:00 – 18:00 hodin

V Sokolnicích v budově základní školy u paní učitelky Kateryny Hubal v úterý 22.6.2021 v 16 hodin.

V Moravanech v budově základní školy u pana učitele Petra Kotačky v pátek 25.6.2021. Přesný čas si domluvte na tel. 731 021 870.

Pokud se nemůžete dostavit, neprodleně to oznamte na tel. 547 238 466 nebo do emailu: zus.zidlochovice@seznam.cz.

V Židlochovicích 18.6.2021

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ