Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO TANEČNÍHO OBORU

 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu v tanečním oboru

 

 

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace se sídlem Nádražní 232, Židlochovice rozhodla dne 17.6.2021 na základě § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění, o přijetí uchazečů ke vzdělávání v tanečním oboru pro školní rok 2021/2022.

 

Ke studiu byli přijati žáci/žákyně s registračním číslem:

195, 207, 209, 210, 221, 229, 233, 239, 247, 276, 277, 289, 297, 312, 320, 322, 323, 327, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, To1
 

Žádám zákonné zástupce přijatých žáků, aby se dostavili k podepsání přihlášky ke studiu, abychom je mohli zařadit do ZUŠ.

V Rajhradě v budově ZUŠ, Masarykova 1730 u paní učitelky Pavly Hraničkové

v úterý 22.6.2021 v době 18:00 – 18:30 hodin nebo v pondělí 28.6.2021 v 18 hodin.

Pokud se nebudete moci dostavit, oznamte to na tel. 603 990 195.

 

 

V Židlochovicích 17.6.2021

MgA. Dagmar Bradová

ředitelka ZUŠ Židlochovice