Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

HISTORIE ŠKOLY

Umělecké vzdělávání, především hudební, má v našich zemích dlouhou tradici.
Jeho počátky sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol ve století devatenáctém byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. Síť hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřovala a tehdy byl stanoven nad těmito školami i odborný dohled. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ základních hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařízení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut a dala jim i dnešní název – Základní umělecká škola. V současné době vyučujeme na pracovištích v Židlochovicích, Blučině, Sokolnicích, Rajhradě a Moravanech u Brna.

Základní umělecká škola Židlochovice byla založena 10. září 1948, díky velké a obětavé iniciativě zakladatele pana Boleslava Muchy. Patří tak mezi nejstarší umělecké školy na okrese Brno-venkov. Původně se vyučovala pouze hra na housle a klavír, postupně se však výuka rozšířila o další obory, nejen hudební, ale i taneční a výtvarný. ZUŠ Židlochovice otevřela ve školním roce 1957/1958 pobočku v Rajhradě a v pozdější době odloučená pracoviště v Blučině, Sokolnicích, Opatovicích, Moravanech u Brna a Syrovicích. Tato pracoviště vznikla hlavně na žádost rodičů a starostů obcí.