Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

PEDAGOGICKÝ SBOR

ředitelka školy MgA. Dagmar Bradová
zástupkyně ředitelky Mgr. art. Jana Zapletalová
sólový zpěv Blanka Bartlová
Mgr. Tomáš Jeřábek
Bc. Jana Staňková
kytara Mgr. art. Jana Zapletalová
Bc. Lucie Chaloupková, DiS.
akordeon Radek Krčál
keyboard Radek Krčál
klavír Kamila Burdová, DiS.
Kateryna Hubal
BcA. Marcela Jelínková
Mgr. Tomáš Jeřábek
Bc. Michaela Macháčková
Vladan Ronner
Jana Zaviačičová, DiS.
dechové nástroje MgA. Dagmar Bradová
Jiří Brada
Petr Kotačka, DiS.
BcA. David Křížek
MgA. Kristýna Ratajová
Mgr. Karolína Otýpková
smyčcové nástroje Blanka Bartlová
Mgr. Bc. Hana Nováková, DiS.
bicí nástroje Štěpán Podrazil
taneční obor Pavla Hraničková
výtvarný obor Hana Faltýnková
hudební nauka Mgr. Bc. Hana Nováková, DiS.
Mgr. Karolína Otýpková
MgA. Kristýna Ratajová
Bc. Jana Staňková
dechový orchestr BcA. David Křížek