Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

PEDAGOGICKÝ SBOR

ředitelka školy MgA. Dagmar Bradová
zástupkyně ředitelky Mgr. art. Jana Zapletalová
pěvecká hlasová výchova Blanka Bartlová
Jana Staňková, DiS.
kytara Mgr. art. Jana Zapletalová
Lucie Chaloupková, DiS.
akordeon Radek Krčál
keyboard Radek Krčál
klavír Milena Huňáčková
Kateryna Hubal
Bc. Michaela Macháčková
Vladan Ronner
Jana Zaviačičová, DiS.
dechové nástroje MgA. Dagmar Bradová
Jiří Brada
Petr Kotačka, DiS.
BcA. David Křížek
MgA. Kristýna Ratajová
Jaroslava Špačková
Mgr. Karolína Otýpková
smyčcové nástroje Blanka Bartlová
Mgr. Bc. Hana Nováková, DiS.
bicí nástroje Tomáš Kovanda, DiS.
taneční obor Pavla Hraničková
výtvarný obor Hana Faltýnková
hudební nauka Mgr. Bc. Hana Nováková, DiS.
Mgr. Karolína Otýpková
Jana Zaviačičová, DiS.
MgA. Kristýna Ratajová
Jana Staňková, DiS.
dechový orchestr BcA. David Křížek