Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NABÍDKA STUDIA

ZUŠ v Židlochovicích má tyto obory : hudební, výtvarný a taneční.
Výuka je organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní.

Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor

Přihláška pro školní rok 2024/2025