Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY

  • Židlochovice
  • Rajhrad
  • Moravany
  • Blučina
  • Sokolnice

Adresa

Základní umělecká škola Židlochovice,
Nádražní 232,
667 01 Židlochovice

Tel.: 547 238 466, 702 013 804

Vyučované předměty

Hudební nauka - Mgr. Karolína Otýpková
Hra na akordeon - Radek Krčál
Hra na housle - Mgr. Bc. Hana Nováková, Dis
Hra na keyboard - Radek Krčál
Hra na klavír - Jana Kocmanová, DiS., Kateryna Hubal, Bc. Michaela Macháčková, Mgr. Tomáš Jeřábek, Mgr. Zuzana Jeřábková
Hra na kytaru - Mgr.art. Jana Zapletalová, Michal Štupák
Hra na klarinet - MgA. Dagmar Bradová, Mgr. Karolína Otýpková
Hra na zobcovou flétnu - MgA. Dagmar Bradová, Petr Kotačka, DiS., David Křížek DiS., Mgr. Karolína Otýpková
Hra na příčnou flétnu - Petr Kotačka, DiS.
Hra na dechové nástroje žesťové - David Křížek DiS.
Hra na bicí nástroje - Štěpán Podrazil
Sólový zpěv - Mgr. Tomáš Jeřábek, Mgr. Zuzana Jeřábková
Výtvarný obor - Hana Faltýnková

Adresa

Základní umělecká škola Židlochovice, pobočka Rajhrad
Masarykova 1730,
664 61 Rajhrad

Tel.: 702 269 942

Vyučované předměty

Hra na housle, sólový zpěv - Blanka Bartlová
Hra na klavír - Kamila Burdová, DiS., Vladan Ronner
Hra na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon - Jiří Brada
Hra na kytaru - Michal Štupák
Hudební nauka - Mgr. Bc. Hana Nováková, DiS.
Výtvarný obor - Hana Faltýnková
Taneční obor - Pavla Hraničková

Adresa

Základní škola Moravany
Školní 36/10
664 48 Moravany

Spojení je nejlepší přes pracoviště v Židlochovicích:

Základní umělecká škola Židlochovice,
Nádražní 232,
667 01 Židlochovice

Tel.: 547 238 466, 702 013 804

Vyučované předměty

Hra na klavír - Jana Kocmanová, DiS.
Hra na zobcovou flétnu - Petr Kotačka, DiS.
Hra na příčnou flétnu - Petr Kotačka, DiS.
Hra na klarinet - MgA. Dagmar Bradová
Hra na housle - Mgr. Bc. Hana Nováková, DiS.
Hra na žesťové nástroje - MgA. Kristýna Ratajová
Sólový zpěv - Lucie Petrášová, DiS.

Hudební nauka - Lucie Petrášová, DiS.

O pobočce

Ve školním roce 1997/98 začala výuka žáků hudebního oboru ZUŠ Židlochovice na pobočce v Moravanech u Brna. Vyučovat začala Dagmar Bradová prvních 7 žáků na zobcovou flétnu.

Ve školním roce 2017/18 jsme oslavili 20. výročí.

Učitelé, kteří působili nebo působí v Moravanech: Jan Vrba, Lubor Pokluda, Blanka Blahová, Ludmila Obdržálková, Kamila Nečasová, Josef Rapáč, Dagmar Bradová, Sylva Lacinová, Jana Kocmanová, Hana Nováková, Bc. Lucie Chaloupková, Kristýna Ratajová, Petr Kotačka, Vít Němeček.

Vyučování probíhá v odpoledních hodinách v budově ZŠ Moravany. Vystoupení žáků konáme ve třídách ZŠ. Jedenkrát za rok v měsíci květnu pořádáme společně s OÚ Moravany velký koncert ,,Moravanští muzikanti hrají“. Koncert se koná v sále Moravanské rychty.

Adresa

Obecní úřad Blučina
náměstí Svobody 119
664 56 Blučina

Spojení je nejlepší přes pracoviště v Židlochovicích:

Základní umělecká škola Židlochovice,
Nádražní 232,
667 01 Židlochovice

Tel.: 547 238 466, 702 013 804

Vyučované předměty

Hra na klavír - Kateryna Hubal

Adresa

Základní škola Sokolnice
Masarykova 20
664 52 Sokolnice

Spojení je nejlepší přes pracoviště v Židlochovicích:

Základní umělecká škola Židlochovice,
Nádražní 232,
667 01 Židlochovice

Tel.: 702 013 804

Vyučované předměty

Hra na klavír - Kateryna Hubal
Sólový zpěv a hudební nauka - Mgr. Kristýna Vladíková

O pobočce

Odloučené pracoviště Sokolnice nabízí výuku v oboru hudebním a to ve hře na klavír a pěveckou hlasovou výchovu. Pěvecké oddělení funguje v Sokolnicích od začátku školního roku 2006/2007 pod vedením Evy Darmovzalové. Pěvecké oddělení rozšířilo již existující oddělení klavírní, které vede Kateryna Hubal. Výuka zpěvu probíhá, stejně jako výuka klavíru, v budově ZŠ Sokolnice. Pěvecké i klavírní oddělení spolu úzce spolupracují. Pro žáky je tato spolupráce velkým přínosem, využívají nabytých znalostí v praxi.

Doplňujeme program školních akademii, rozsvěcování vánočního stromu, vystoupení pro seniory a zajišťovali jsme hudební doprovod k divadelnímu představení.

Ve školním roce 2018/2019 se naši žáci prezentovali v rámci akce „Sokolnice žijí hudbou“. Akce se konala na zámku v Sokolnicích.