Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor je na naší škole otevřen od roku 1993, vyučuje se v Židlochovicích a na odloučeném pracovišti v Rajhradě, pod pedagogickým vedením paní učitelky Hany Faltýnkové. Výuka je kolektivní a probíhá jednou týdně, vždy dvě až tři vyučovací hodiny v závislosti na ročníku studia. V průběhu studia absolvují žáci výstavy, výtvarné soutěže, přehlídky, navštěvují galerie i samostatné výstavy profesionálních nebo amatérských výtvarníků.

  • Přípravné studium je dvouleté. Navštěvují jej děti od pěti let věku. Naučí se zde pracovat s výtvarnými potřebami, poznávají možnosti volné kresby, učí se rozpoznávat základy anatomie a perspektivy.
  • I. stupeň je sedmiletý, navštěvují ho děti od 7 let. Učí se všechny základní kreslířské, grafické i malířské techniky. Studium zakončí velkou absolventskou prací v dané, jim vyhovující technice.,
  • II. stupeň je čtyřletý, je zaměřen pouze na výtvarnou tvorbu ve všech technikách, vede studenty k samostatnému výtvarnému myšlení.

Každý rok připravujeme některé žáky k talentovým zkouškám na střední školy uměleckého typu. Mnozí z našich žáků mívají v budoucnu své vlastní výstavy a zůstávají věrni svému výtvarnému oboru. Tak to přijďte zkusit. Talentové zkoušky se konají každoročně v měsíci červnu v rámci akce Malování v zahradě, v zahradě Robertovy vily v Židlochovicích.