Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

PŘIHLÁŠKA

Ke studiu na naší ZUŠ můžete být přijati na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a volné kapacity v jednotlivých studijních zaměřeních.

Přesný a nepřekročitelný počet žáků v jednotlivých oborech ZUŠ určuje pro každý školní rok Jihomoravský kraj.


Přihlašování je pro školní rok 2019/2020 uzavřeno