Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

PŘIHLÁŠKA

Ke studiu na naší ZUŠ můžete být přijati na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a volné kapacity v jednotlivých studijních zaměřeních.

Přesný a nepřekročitelný počet žáků v jednotlivých oborech ZUŠ určuje pro každý školní rok Jihomoravský kraj.

Pokud chcete přijít k talentové zkoušce, žádáme vás předem o vyplnění následujícího formuláře.

K talentové zkoušce se dostaví žák a jeho zákonný zástupce.