Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za vzdělávání je hrazena pololetně. Vždy do 30. července za 1. pololetí a do 3. února za druhé pololetí. Úhrada se provádí převodem na účet ZUŠ 107-9181820227/0100. Nutností je uvádět variabilní symbol žáka. Toto číslo je dáno každému žákovi pro daný předmět a pololetí. Informace o variabilním symbolu získají žáci u svého třídního učitele.

  Pololetní platba
Hudební obor přípravné studium 1100 Kč
základní studium 1900 Kč
Taneční obor přípravné studium 900 Kč
základní studium 1200 Kč
Výtvarný obor přípravné studium 1000 Kč
základní studium 1300 Kč