Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Je to rozvoj základních uměleckých škol?

Nyní je v připomínkovém řízení velice důležitý dokument, který nastaví směr školství (a tím také možnosti studia v ZUŠ) v Jihomoravském kraji na období do roku 2024. V tomto dokumentu však nejsou zohledněny změny, které jsou již nyní skutečností. Není to dokument, ve kterém bychom se dozvěděli o rozvoji ZUŠ v letech 2020-2024. Vše zůstává ve starých kolejích. 

V dokumentu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2020-2024 se zuškám věnují str. 47 - 51 a strana 94. 

Udělejte si svůj názor. Sdělte ho Jihomoravskému kraji. Napište připomínku 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=402394&TypeID=2

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ Židlochovice

 

Publikováno 6.12.2019 20:03

Výuka 6. listopadu 2019

Na všech pracovištích ZUŠ Židlochovice se dnes vyučuje podle platných rozvrhů. Změny nejsou.  

Publikováno 6.11.2019 08:18

Pozvánka do Rajhradu

Školní rok 2019/2020 začínáme na pracovišti v Rajhradě v nové a krásné budově na adrese Masarykova č.1730. Zveme vás na prohlídku v úterý 3.9.2019 v době od 14 do 18 hodin.  Přijďte se podívat. 

Publikováno 31.8.2019 02:57

Domluva rozvrhu na jednotlivých pracovištích

Židlochovice

Faltýnková H. (VO) – Po 2. 9. a Čt 5. 9. od 13 – 16:30

Hubal K. (klavír) – Čt 5. 9. v 17 hod.

Chaloupková L. (kytara) – St 4. 9. v 15 hod.

Kotačka P. (flétna) – Po 2. 9. od 13 – 16 hod.

Krčál R. (EKN, akordeon) – Út 3. 9. od 14 – 17 hod.

Křížek D. (zobc. flétna, žestě) – St 4. 9. od 12 – 17 hod.,

Čt 5. 9. od 12 – 16 hod.

Macháčková M. (klavír) – St 4. 9. od 14 – 16 hod.

Nováková H. (housle) – Čt 5. 9. v 15:30

Otýpková K. (klarinet, zobc. flétna) - Po 2. 9. ve 13:30

Otýpková K. (HN) - Po 2. 9. od 14 - 16 hod.

Podrazil Š. (bicí) – Po 2. 9. od 13 – 16 hod., Út 3. 9. od 13 – 16 hod.

Zapletalová J. (kytara) – St 4. 9. od 14 – 18 hod.

Zaviačičová J. (klavír) – Po 2. 9. od 14 – 16 hod.

Žáci 4. ročníku budou v hudební nauce rozděleni do dvou skupin. Proto si každý žák přijde za paní učitelkou Otýpkovou domluvit konkrétní hodinu hudební nauky. 

 

Blučina – St 4. 9. od 17 – 18 hod.

 

Moravany – všichni učitelé - Po 2. 9. v 17 hod.

 

Rajhrad – všichni učitelé - St 4. 9. od 14 - 18 hod.

Faltýnková H. (VO) – St 4. 9. od 13 – 16:30, Pá 6. 9. od 12 – 15:30

Hraničková P. (TO) – Čt 5. 9. od 14 – 17:30, Pá 6. 9. od 14 – 17:30

Huňáčková M. (klavír) – Po 9. 9. od 13:05 – 17 hod.

 

Sokolnice – Út 3. 9. od 16:30

Publikováno 27.8.2019 14:20

Výsledky talentových zkoušek

Pro školní rok 2019/2020 jsme mohli v hudebním oboru přijmout 28 žáků, v tanečním oboru 13 žáků. Do výtvarného oboru jsme nemohli přijmout ani jednoho žáka z talentových zkoušek.  Jsme limitováni maximálním počtem žáků, který nám určuje náš zřizovatel. Konkrétní výsledky jsou v záložce : úřední deska. Na jedné straně jsme rádi, že nám žáci zůstávají a můžeme se jim věnovat po maximální délku studia. Na druhé straně nejsme rádi, když odmítáme žáky šikovné se zájmem o studium v naší škole. 

Nyní musí přijatí žáci/tedy zákonní zástupci, co nejdříve přijít do ZUŠ a podepsat přihlášku ke studiu a uhradit úplatu za vzdělávání. 

Pokud se ještě nějaké místo uvolní, nabídneme ho ihned dalším zájemcům, kteří nemohli být přijati z důvodu nedostatečné kapacity. 

Za všechny pracovníky Základní umělecké školy Židlochovice vám přeji krásné prázdniny. 

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

 

 

Publikováno 22.6.2019 11:47