Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Výsledky talentových zkoušek

Pro školní rok 2019/2020 jsme mohli v hudebním oboru přijmout 28 žáků, v tanečním oboru 13 žáků. Do výtvarného oboru jsme nemohli přijmout ani jednoho žáka z talentových zkoušek.  Jsme limitováni maximálním počtem žáků, který nám určuje náš zřizovatel. Konkrétní výsledky jsou v záložce : úřední deska. Na jedné straně jsme rádi, že nám žáci zůstávají a můžeme se jim věnovat po maximální délku studia. Na druhé straně nejsme rádi, když odmítáme žáky šikovné se zájmem o studium v naší škole. 

Nyní musí přijatí žáci/tedy zákonní zástupci, co nejdříve přijít do ZUŠ a podepsat přihlášku ke studiu a uhradit úplatu za vzdělávání. 

Pokud se ještě nějaké místo uvolní, nabídneme ho ihned dalším zájemcům, kteří nemohli být přijati z důvodu nedostatečné kapacity. 

Za všechny pracovníky Základní umělecké školy Židlochovice vám přeji krásné prázdniny. 

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

 

 

Publikováno 22.6.2019 11:47

Závěrečné koncerty ZUŠ Židlochovice

13. 6. 2019 Sál Masarykova kulturního domu v Židlochovicích
Závěrečný koncert v Židlochovicích 2019

 

18. 6. 2019 Kapitulní síň Kláštera benediktinů v Rajhradě
Závěrečný koncert v Rajhradě 2019

Publikováno 7.6.2019 13:33

ZUŠ Open 2019 - Malování v zahradě

31. 5. 2019 zahrada Robertovy vily v Židlochovicích

pozvánka na událost

Publikováno 21.5.2019 11:09

Představení absolventů výtvarného oboru

30. 5. 2019 Sál Robertovy vily v Židlochovicích

pozvánka na událost

Publikováno 21.5.2019 11:08

Kytarový koncert v klášteře

29. 5. 2019 Kapitulní síň Kláštera benediktinů v Rajhradě

pozvánka na událost

Publikováno 21.5.2019 11:07