Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Zemřel pan Ladislav Hrdlička

Dne 13.7.2024 zemřel ve věku 91 let pan Ladislav Hrdlička. Byl pedagogem v naší ZUŠ od roku 1986 do roku 2000. Vyučoval na pracovišti v Židlochovicích a v Rajhradě. Věnoval se hlavně výuce hry na klarinet. Mnozí z vás jistě znáte jeho krásné melodie, které skládal pro dechovky v blízkém i dalekém okolí. 

Vzpomeňte prosím na něj. 

 

Publikováno 16.7.2024

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení podle jednotlivých oborů jsou zveřejněny na naší úřední desce. 

Blahopřejeme všem přijatým žákům. Doufám, že využijí od září svého talentu a přidají velký kus pracovitosti. Těšíme se na to.

MgA. D. Bradová

Publikováno 17.6.2024

Počasí nám nepřeje ...

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší ZUŠky,

z důvodu nepřízně počasí rušíme dnešní Malování v zahradě. Těšíme se na vás na našich dalších akcích a na Malování zase za rok.

Mgr. art. Jana Zapletalová, zástupkyně ředitelky

10. 6.´24

 

Publikováno 10.6.2024

Úvaha před talentovou zkouškou

Vážení,

v pondělí 20. května začínáme se sérií talentových zkoušek pro zájemce o studium v naší ZUŠ ve školním roce 2024/2025. Pondělí a úterý věnujeme zájemcům o výtvarný obor v Rajhradě a Židlochovicích.  Další obory a pracoviště budou následovat až do 7. června. Pokud jste se přihlásili elektronickým způsobem, víme o vás a připravíme se tak, abyste se u nás cítili v klidu, pohodě a strávili u nás přiměřený čas.

Dovolte mi malou rekapitulaci: k 19. 5. 2024 máme k talentovým zkouškám přihlášeno celkem 119 zájemců. V hudebním oboru je nejvíce zájemců o hru na klavír – 51. V tomto studijním zaměření je to velký nepoměr, protože ve hře na klavír máme v současné době 10 míst, které bychom mohli obsadit novými žáky.

Zvažte tuto situaci, objevte krásu a výhody jiných hudebních nástrojů. Větší šance k přijetí se v současné době nabízejí ve výuce hry na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a nástroje žesťové. 

MgA. Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

Publikováno 19.5.2024

Vyhlášení volného dne pro žáky

Ředitelka ZUŠ Židlochovice vyhlašuje pro žáky volný den v pátek 26. dubna 2024. Důvodem je účast všech pedagogů na vzdělávacím semináři. 

 

Publikováno 20.4.2024