Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení podle jednotlivých oborů jsou zveřejněny na naší úřední desce. 

Blahopřejeme všem přijatým žákům. Doufám, že využijí od září svého talentu a přidají velký kus pracovitosti. Těšíme se na to.

MgA. D. Bradová

Publikováno 17.6.2024

Počasí nám nepřeje ...

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší ZUŠky,

z důvodu nepřízně počasí rušíme dnešní Malování v zahradě. Těšíme se na vás na našich dalších akcích a na Malování zase za rok.

Mgr. art. Jana Zapletalová, zástupkyně ředitelky

10. 6.´24

 

Publikováno 10.6.2024

Úvaha před talentovou zkouškou

Vážení,

v pondělí 20. května začínáme se sérií talentových zkoušek pro zájemce o studium v naší ZUŠ ve školním roce 2024/2025. Pondělí a úterý věnujeme zájemcům o výtvarný obor v Rajhradě a Židlochovicích.  Další obory a pracoviště budou následovat až do 7. června. Pokud jste se přihlásili elektronickým způsobem, víme o vás a připravíme se tak, abyste se u nás cítili v klidu, pohodě a strávili u nás přiměřený čas.

Dovolte mi malou rekapitulaci: k 19. 5. 2024 máme k talentovým zkouškám přihlášeno celkem 119 zájemců. V hudebním oboru je nejvíce zájemců o hru na klavír – 51. V tomto studijním zaměření je to velký nepoměr, protože ve hře na klavír máme v současné době 10 míst, které bychom mohli obsadit novými žáky.

Zvažte tuto situaci, objevte krásu a výhody jiných hudebních nástrojů. Větší šance k přijetí se v současné době nabízejí ve výuce hry na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a nástroje žesťové. 

MgA. Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

Publikováno 19.5.2024

Vyhlášení volného dne pro žáky

Ředitelka ZUŠ Židlochovice vyhlašuje pro žáky volný den v pátek 26. dubna 2024. Důvodem je účast všech pedagogů na vzdělávacím semináři. 

 

Publikováno 20.4.2024

Naši žáci na soutěžích

V letošním školním roce se soutěž žáků základních uměleckých škol nese v tónech klavíru, kytary a houslí. V okresních kolech si naši žáci vedli takto:

Hra na klavír - místo konání ZUŠ Střelice

Jaroslav Sedlář a Zuzana Smrčková (oba ze třídy p. uč. V. Ronnera) získali 3. cenu ve II. kategorii. Nina Smolinská (p. uč. M. Macháčková) - 3. cena v VI. kategorii. A ještě jedna 3. cena pro Adélu Drlíkovou v VII. kategorii (p. uč. J. Kocmanová).

Hra na kytaru - místo konání ZUŠ Židlochovice

Nina Seitlová a Adéla Ficová (obě ze třídy p. uč. M. Štupáka) získaly 2. cenu v I. a II. kategorii. Filip David Morawek ve II. kategorii zvítězil a postupuje do krajského kola. Ve III. kategorii se na 3. místě umístil Sian Biak Lian Buansing. Roman Pavelka v VI. kategorii získal 1. cenu a stal se absolutním vítězem soutěže. Zároveň postupuje do krajského kola. Všichni tři kytaristé jsou ze třídy p. uč. J. Zapletalové.

Hra na housle - místo konání ZUŠ Ivančice

Ve IV. kategorii získala 1. cenu a návrh na postup do krajského kola Patricie Kejdová. V páté kategorii soutěžila Jana Mácková a za svůj výkon obdržela 2. cenu. Absolutní vítězkou soutěže se v desáté kategorii stala Michaela Oprchalová a samozřejmě postupuje do krajského kola. V kategorii koncertatní obsazení si Duo Incontro rovněž odneslo 1. cenu a postup do kraje. Duo hraje v obsazení Michaela Oprchalová a Adéla Drlíková. Všechny houslistky jsou ze třídy paní učitelky Hany Novákové. 

Krajské kolo - hra na kytaru, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno

Žáci p. uč. Zapletalové si vedli takto: Filip David Morawek získal ve své kategorii 3. cenu, Roman Pavelka si odnesl 2. cenu.

Krajské kolo - hra na housle, ZUŠ Ořechov

Michaela Oprchalová získala v X. kategorii 1. cenu a Duo Incontro 3. cenu. 

Srdečně gratulujeme všem soutěžícím a jejich učitelům!

Publikováno 1.3.2024