Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Opravujeme jméno autora článku ve zpravodaji

https://www.zidlochovice.cz/cs/obcan/zidlochovicky-zpravodaj/

Na straně 13 aktuálního židlochovického zpravodaje je chybně uvedené jméno autorky článku: Žákyně Základní umělecké školy Židlochovice si na pódiu Janáčkova divadla zahrála s Filharmonií Brno. Žákyní, která si s brněnskou filharmonií zahrála a která tuto svou zkušenost poutavě popsala, je houslistka  Michaela Oprchalová. 

Publikováno 3.8.2022 22:52

Prázdniny

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům a také vám, kteří jste přišli na náš web, krásné a pohodové prázdniny.

Pokud byste potřebovali něco vyřídit u nás v ZUŠ, můžete využít následujících možností: 

v měsíci červenci 20.7.2022.  (9-12), 25.7.2022 (13-17 hod)

v měsíci srpnu 3.8.2022 (9-12), 8.8.2022 (13-17)

v budově ZUŠ Židlochovice, Nádražní 232, Židlochovice.  

Zajišťuje hospodářka ZUŠ paní Jitka Baťková. 

Krásné dny přeje ředitelka ZUŠ Dagmar Bradová

Publikováno 30.6.2022 10:40

Přijímací řízení

Celkem se k talentovým zkouškám přihlásilo elektronickou cestou 236 žáků. Online přihlašování nám velice ulehčilo přípravu a později také zmenšilo váš čas, který byste bez našeho systému museli trávit čekáním ve frontě. Nyní je přijímací řízení ukončeno. Ke dni 21.6.2022 jsme přijali ke studiu celkem 72 nových žáků. Konkrétní informace podle čísel přihlášek najdete na https://www.zuszidlochovice.cz/uredni-deska

Statistika 2022

Publikováno 24.6.2022 11:09

Přihlašování k talentovým zkouškám

Vážení, 

přihlašování k talentovým zkouškám nových zájemců ke studiu ve školním roce 2022/2023 je otevřeno. Elektronickou přihlášku vyplňte na

https://www.zuszidlochovice.cz/prihlaska

S pozdravem a přáním krásných jarních dnů MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 18.4.2022 20:29

Úspěch našich žesťařů

Po dvou letech se naši žáci opět účastní soutěží a jsou na na nich úspěšní. V pátek 25. března proběhlo krajské kolo Soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje žesťové. Nejlepší zástupci všech jihomoravských okresů se sešli v ZUŠ Smetanova v Brně, aby odborné porotě i veřejnosti předvedli své umění. Za naši školu soutěžili trumpetista Pavel Oprchal a tubista Vojtěch Otýpka. Oběma hochům se dařilo, měli dostatek odvahy i muzikantského štěstí a porota je ocenila 1. místem.

Srdečně gratulujeme šikovným dechařům, jejich učiteli MgA. Davidu Křížkovi a klavírní korepetitorce Janě Zaviačičové.

Publikováno 28.3.2022 12:20