Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Hledáme nového člena do svého kolektivu

ZUŠ Židlochovice přijme do svého kolektivu nového učitele nebo učitelku pro výuku hry na klavír a klavírní korepetici v hudebním oboru. Jedná se přibližně o dva dny výuky na pracovišti v Židlochovicích. Spojte se s námi na 702 013 804,domluvíme si osobní  setkání.

Ředitelka ZUŠ MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 10.6.2021

Zveme vás na koncerty

Máme před sebou vystoupení absolventů školního roku 2020/2021 v oboru hudebním, výtvartném i tanečním. Konkrétně se podívejte do kalendáře našich akcí, zde na webu. Žádáme jednotlivé hosty, aby při příchodu nevykazovali příznaky onemocnění covid-19 a byli schopni prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

- doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),

- doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,

- aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

- Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Přijďte podpořit naše žáky.

S pozdravem MgA. Dagmar Bradová

 

Publikováno 8.6.2021

Výuka od 24.5.2021

Vážení,

od pondělí 24.5.2021 můžeme vyučovat ve větších skupinách žáků. Jedná se o dlouhoočekávaný návrat pro taneční obor, výtvarný obor, komorní a souborovou hru, komorní zpěv a hudební nauku. V tomto rozvolnění máme dvě možnosti: Skupinky do 10-ti žáků a skupinky více jak 10 žáků. Snažili jsme se přizpůsobit rozvrh tak, abychom mohli vyučovat ve skupinkách do 10-ti žáků, protože tato výuka nemusí být dokládaná čestným prohlášením rodičů. V některých případech se však nepodařilo skupinky sestavit a počet žáků přesahuje číslo 10. Zde jsme nuceni požadovat po vás každý týden čestné prohlášení.  Další povinnost pro rodiče našich žáků nás netěší, ale doufáme, že i přesto se ve škole potkáme. Tak přijďte.

S pozdravem MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 23.5.2021

Přihlašování ke studiu je otevřeno

Pokud máte zájem studovat na ZUŠ Židlochovice, přihlaste se k talentové zkoušce přes náš formulář. Vyberete si místo a čas talentové zkoušky, které vám bude vyhovovat. 

Klikněte vpravo nahoře na: Jak podat přihlášku?

Přijďte. Těšíme se na vás.

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

Publikováno 3.5.2021

Noví zájemci o studium v naší ZUŠ

Talentové zkoušky jsou pro nás prvním setkáním s malými i většími zájemci o studium v naší ZUŠ. Rodičům předáme konkrétní informace o studiu, vzájemně zkonzultujeme představy, přání a očekávání, které ohledně studia v zuš máte. Prvním a velice důležitým krokem je elektronická přihláška k talentové zkoušce. Elektronický formulář zpřístupníme na začátku měsíce května. Stále ještě nemáme informace o způsobu konání, který nám bude umožněn uvolněním epidemických opatření. Tak ještě prosím chvíli počkejte. 

 MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ Židlochovice

Publikováno 27.4.2021