Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Přihlašování k talentovým zkouškám

Vážení, 

přihlašování k talentovým zkouškám nových zájemců ke studiu ve školním roce 2022/2023 je otevřeno. Elektronickou přihlášku vyplňte na

https://www.zuszidlochovice.cz/prihlaska

S pozdravem a přáním krásných jarních dnů MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 18.4.2022

Úspěch našich žesťařů

Po dvou letech se naši žáci opět účastní soutěží a jsou na na nich úspěšní. V pátek 25. března proběhlo krajské kolo Soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje žesťové. Nejlepší zástupci všech jihomoravských okresů se sešli v ZUŠ Smetanova v Brně, aby odborné porotě i veřejnosti předvedli své umění. Za naši školu soutěžili trumpetista Pavel Oprchal a tubista Vojtěch Otýpka. Oběma hochům se dařilo, měli dostatek odvahy i muzikantského štěstí a porota je ocenila 1. místem.

Srdečně gratulujeme šikovným dechařům, jejich učiteli MgA. Davidu Křížkovi a klavírní korepetitorce Janě Zaviačičové.

Publikováno 28.3.2022

Nově v ZUŠ

Od pondělí 14.3.2022 můžeme pobývat v ZUŠ bez roušek a respirátorů. Platí to pro žáky, učitele, ostatní zaměstnance, rodiče i hosty na našich vystoupeních. Na všechna vystoupení vás srdečně zveme. Podívejte se do záložky "Kalendář akcí", vybírejte a přijďte naše žáky podpořit.

 

Publikováno 15.3.2022

Přání

Vážení, 

za všechny zaměstnance naší zušky vám přeji do nového roku 2022 hodně zdraví, optimististický náhled na všechny události, které nás potkají a hodně chuti a energie do našeho společného putování cestou hudby, malování a tancování. 

MgA. Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ ŹIdlochovice

Publikováno 1.1.2022

Vzpomínáme

A přišla dlouhá noc - a po ní žádné ráno ....                                                                                                                                                                                                             O. Scheinpflugová

Paní učitelka Jiřina Hošpesová vyučovala hru na klavír na pracovišti v Rajhradě od září 1958 do června 2004. Za 45 školních let učila a naučila hrát na klavír mnoho klavíristů. Kdo jste ji znali, vzpomeňte. 

Paní Jiřina Hošpesová zemřela v sobotu 20. listopadu ve věku 87 let.

 

Publikováno 26.11.2021