Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Čestné prohlášení žáků

Vážení,

před zahájením výuky prezenčním způsobem musí žák odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

Odkaz na stránky ministerstva školství

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Je to na řádku s tímto textem: Součástí materiálů je také čestné prohlášení, které je k vytištění ZDE.

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ Židlochovice

Publikováno 11.5.2020

Návrat k prezenční výuce

Vážení,

v pondělí 11. května se vracíme na všech pracovištích ZUŠ Židlochovice k prezenční výuce. Zahájíme zatím jen individuální výuku hudebního oboru a jen vyšší ročníky oboru tanečního.  Moc děkuji všem rodičům, kteří nám pomohli výuku zahájit. Zaslali nám informace o tom, jestli se jejich děti vrátí k prezenční výuce. Nejvíce byli aktivní rodiče žáků hudebního oboru. Moc jim děkuji. Ještě bychom potřebovali vyjádření poloviny rodičů oboru výtvarného, abychom věděli, kolik žáků se vrátí a jak rozvrhneme výuku, abychom dodrželi nejdůležitější hygienickou zásadu – dostatečnou vzdálenost mezi žáky.

Konkrétní podmínky pro jednotlivé obory a jednotlivá pracoviště nejdete na naší úřední desce. Informace budeme podle potřeby aktualizovat a doplňovat.

Doufám, že vše zvládneme v klidu, pohodě a hlavně ve zdraví.

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ Židlochovice

Publikováno 8.5.2020

Příprava k návratu

Vážení,

11.května se snad vrátíme k prezenční výuce v ZUŠ. Podle ministerstva školství můžeme vyučovat ve skupině max. 15 osob. Soubor bezpečnostních a hygienických pokynů pro ZUŠ by měl být na zušky rozeslán v příštím týdnu. To je pro zodpovědnou přípravu pozdě. Ale zkusíme to zvládnout i v tak krátkém časovém období. Předpokládáme následující postup: požádáme rodiče o informace ohledně přítomnosti žáků ve výuce v ZUŠ. Budeme vědět s kolika žáky prezenční výuky máme počítat. Počkáme až nám ministerstvo zašle slíbený manuál bezpečnostních a hygienických pokynů. Zvážíme naše možnosti zajištění co nejbezpečnějších podmínek pro žáky i učitele a rozhodneme o způsobu výuky na jednotlivých pracovištích. Budeme vás informovat.

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ Židlochovice

Publikováno 3.5.2020

ZUŠka pod pokličkou

Vážení,

v současné době jsou budovy škol zavřené a ještě to tak nějakou dobu bude. Výuka žáků ZUŠ Židlochovice probíhá ve všech oborech distančním způsobem. Každý učitel je v kontaktu se svými žáky a jejich rodiči. Naše další plány se odvíjí od rozhodnutí Vlády ČR a Ministerestva školství ČR, kterým stanoví termín možného návratu žáků do škol.

Prozatím bude distanční výuka pokračovat. Pokud se vrátíme do zušky 1.června, rádi bychom uskutečnili nejzákladnější akce, které školní rok 2019/2020 ukončí a dají předpoklad k zahájení školního roku 2020/2021. Následoval by tento scénář.

Postupové zkoušky žáků všech oborů: 16. - 19. června

Talentové zkoušky pro zájemce o studium v hudebním oboru: v Sokolnicích 16.6., v Moravanech 19.6., v Rajhradě 25.6., v Židlochovicích 26.6.

Talentové zkoušky pro zájemce o studium ve výtvarném oboru: tradiční akce Malování v zahradě 29.6.

Talentové zkoušky pro zájemce o studium v tanečním oboru: v Rajhradě 19.6.

Absolventská vystoupení 24.6. a 25.6.

Všechny termíny budeme včas aktualizovat a přizpůsobovat vývoji situace. Samozřejmě vás budeme informovat.

Prozatím vám všem přeji hlavně hodně zdraví a krásné prožití velikonočních svátků.

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ Židlochovice

Publikováno 8.4.2020

Uzavření ZUŠ Židlochovice

Od středy 11.března 2020 se ruší veškerá výuka Základní umělecké školy Židlochovice. Toto opatření se týká všech předmětů na všech pracovištích. Zároveň se ruší všechna veřejná vystoupení pořádaná Základní uměleckou školou Židlochovice.

Reagujeme tímto na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví a  oznámení Jihomoravského kraje.  Základní umělecká škola Židlochovice bude od středy 11.3.2020 uzavřena. 

Výuka Art zuš.z.s. se ruší také. 

O dalším vývoji vás budu touto cestou informovat. 

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ Židlochovice

Publikováno 10.3.2020