Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Velká pochvala pro Adama Zapletala

Adam Zapletal se 18.11.2015 účastnil kytarové soutěže na Slovensku: Prievidza 2015. Soutěžil ve třetí kategorii a získal 1. místo a titul laureáta. 

Děkujeme za vynikající reprezentaci hudební školy i za pedagogické vedení Mgr.art Jany Zapletalové. Oběma patří velké blahopřání. 

Publikováno 20.11.2015

Soutěžili také tanečníci

Naši tanečníci se také zúčastnili soutěže ZUŠ. Okresní kolo se konalo v Blansku. Žáci 1. a 2. ročníku s choreografií "Na střeše" uspěli v okresním kole a postoupili do kola krajského. 

Další vystoupení se konalo v Otrokovicích v rámci přehlídky dětského scénického tance. Tanečníci s choreografií " Tinde lóme" získali za své vystoupení návrh na nominaci do celostátní přehlídky v Kutné Hoře.

Tyto choreografie a další vystoupení můžete shlédnout na Tanečním koncertě v sále restaurace Na Kině v Rajhradě ve čtvrtek 4.6.2015 v 17.30 hodin. 

Publikováno 1.5.2015

Úspěch v soutěžích

Blahopřejeme k úspěchu žákům ze třídy paní učitelky Bc.Terezy Tomáškové. Krajské kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu se konalo 20. března 2015 v ZUŠ A.Muchy v Ivančicích. Mojmír Houdek získal v 1. kategorii 1. místo. Markéta Kampánová získala ve 4. kategorii 2. místo.

Další blahopřání patří žákyním ze třídy paní učitelky Jaroslavy Špačkové. Krajské kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu se konalo 27. března 2015 v ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně. Klára Koníčková získala v 1. kategorii 3. místo. Adéla Šafaříková získala ve 4. kategorii 2. místo.

Publikováno 28.3.2015

Nový účet ZUŠ

Pro platby úplaty za vzdělávání používejte nový účet ZUŠ Židlochovice 

107-9181820227/0100

Publikováno 12.1.2015

Přání

Všechny předvánoční akce máme za sebou.  Žákům i učitelům moc děkuji. Je na čase si odpočinout a užívat hudby ,tance a malování jen podle chuti. 

Přeji vám všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví do nového roku 2015.

Za všechny pracovníky ZUŠ Židlochovice  MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 22.12.2014