Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Znamení zvěrokruhu

Dne 2.12.2016 byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže: Ve znamení zvěrokruhu. Soutěž vyhlásil výtvarný ateliér SPŠ a VOŠ Brno,Sokolská. V kategorii ZUŠ se velice pěkně umístili žáci naší školy ze třídy paní učitelky Hany Faltýnkové. 3. místo získala Anna Komendová z Rajhradu a čestné uznání získal Tomáš Veselý ze Židlochovic. Gratulujeme!!!!

Publikováno 9.12.2016

Začátek prosince

Všechny akce, které plánuje naše ZUŠ v předvánočním čase jsou uvedeny v  záložce - kalendář akcí. Podívejte se a přijďte naše žáky podpořit. 

Publikováno 1.12.2016

Přijatí žáci pro školní rok 2016/2017

Dnes jsme uzavřeli první část přijímacího řízení. Všichni žáci a jejich zákonní zástupci mají nyní za úkol uhradit úplatu za vzdělávání s termínem do 31.července. Po tomto termínu zjistíme stav a pokud nebude úplata uhrazena, můžeme nabídnou místo v ZUŠ dalším zájemcům.

Seznam přijatých žáků naleznete v záložce - úřední deska.

Pěkné prázdniny přejí všem žákům i rodičům všichni zaměstnanci ZUŠ Židlochovice.

Publikováno 24.6.2016

Velká pochvala pro Adama Zapletala

Adam Zapletal se 18.11.2015 účastnil kytarové soutěže na Slovensku: Prievidza 2015. Soutěžil ve třetí kategorii a získal 1. místo a titul laureáta. 

Děkujeme za vynikající reprezentaci hudební školy i za pedagogické vedení Mgr.art Jany Zapletalové. Oběma patří velké blahopřání. 

Publikováno 20.11.2015

Soutěžili také tanečníci

Naši tanečníci se také zúčastnili soutěže ZUŠ. Okresní kolo se konalo v Blansku. Žáci 1. a 2. ročníku s choreografií "Na střeše" uspěli v okresním kole a postoupili do kola krajského. 

Další vystoupení se konalo v Otrokovicích v rámci přehlídky dětského scénického tance. Tanečníci s choreografií " Tinde lóme" získali za své vystoupení návrh na nominaci do celostátní přehlídky v Kutné Hoře.

Tyto choreografie a další vystoupení můžete shlédnout na Tanečním koncertě v sále restaurace Na Kině v Rajhradě ve čtvrtek 4.6.2015 v 17.30 hodin. 

Publikováno 1.5.2015