Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Pozvánka na koncert 24.11.2022

Ve čtvrtek 24. listopadu pořádáme slavností koncert k poctě pana Boleslava Muchy. V letošním roce by se dožil 100 let. Toto výročí si připomínáme proto, že pan Boleslav Mucha je zakladatelem Základní umělecké školy v Židlochovicích. V roce 1948 to ještě nebyla ZUŠ. Ale byla to hudební škola, která stála na začátku cesty, kterou my následovníci stále jdeme. Přijďte si s námi připomenout začátek naší 74leté cesty.

Publikováno 23.11.2022

Domluva rozvrhu hodin na jednotlivých pracovištích

ŽIDLOCHOVICE

MgA. D. Bradová - telefonicky na č. 702 013 804

H. Faltýnková - 1. 9. od 13:30 - 16 hod.

K. Hubal - 7. 9. od 16 - 17 hod.

Mgr. Z. Jeřábková, Mgr. T. Jeřábek - telefonicky a osobně 1. 9. od 16 - 17 hod.

P. Kotačka, DiS. - 1. 9. v 15 hod.

R. Krčál - 1. 9. od 14 - 17:15 

MgA. D. Křížek - 1. 9. od 15 - 17 hod., 2. 9. od 14 - 16 hod., příp. telefonicky

Mgr. H. Nováková - 2. 9. v 15 hod.

Bc. M. Macháčková - 1. 9. od 14 - 16 hod.

Mgr. K. Otýpková - 2. 9. od 13:30 - 16:30

Š. Podrazil - telefonicky na č. 602 475 205, osobně 5. 9. od 14 - 17 hod.

Bc. L. Veithová - 2. 9. v 15 hod.

Mgr. art. J. Zapletalová - 2. 9. v 15 hod.

J. Zaviačičová, DiS. - 1. 9. od 15 - 16 hod.

 

RAJHRAD

B. Bartlová, J. Brada, P. Hraničková, V. Ronner - 1. 9. od 15 - 18 hod. 

K. Burdová, DiS. - telefonicky

H. Faltýnková - 2. 9. od 13:30 - 16 hod.

 

MORAVANY

všichni učitelé - 1. 9. v 17 hod.

MgA. D. Bradová - 2. 9. v 16 hod.

 

SOKOLNICE

K. Hubal - 5. 9. od 17 - 18 hod.

Mgr. K. Vladíková - 5. 9. v 17 hod.

 

BLUČINA

K. Hubal - 2. 9. od 17 - 18 hod.

Publikováno 30.8.2022

Opravujeme jméno autora článku ve zpravodaji

https://www.zidlochovice.cz/cs/obcan/zidlochovicky-zpravodaj/

Na straně 13 aktuálního židlochovického zpravodaje je chybně uvedené jméno autorky článku: Žákyně Základní umělecké školy Židlochovice si na pódiu Janáčkova divadla zahrála s Filharmonií Brno. Žákyní, která si s brněnskou filharmonií zahrála a která tuto svou zkušenost poutavě popsala, je houslistka  Michaela Oprchalová. 

Publikováno 3.8.2022

Prázdniny

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům a také vám, kteří jste přišli na náš web, krásné a pohodové prázdniny.

Pokud byste potřebovali něco vyřídit u nás v ZUŠ, můžete využít následujících možností: 

v měsíci červenci 20.7.2022.  (9-12), 25.7.2022 (13-17 hod)

v měsíci srpnu 3.8.2022 (9-12), 8.8.2022 (13-17)

v budově ZUŠ Židlochovice, Nádražní 232, Židlochovice.  

Zajišťuje hospodářka ZUŠ paní Jitka Baťková. 

Krásné dny přeje ředitelka ZUŠ Dagmar Bradová

Publikováno 30.6.2022

Přijímací řízení

Celkem se k talentovým zkouškám přihlásilo elektronickou cestou 236 žáků. Online přihlašování nám velice ulehčilo přípravu a později také zmenšilo váš čas, který byste bez našeho systému museli trávit čekáním ve frontě. Nyní je přijímací řízení ukončeno. Ke dni 21.6.2022 jsme přijali ke studiu celkem 72 nových žáků. Konkrétní informace podle čísel přihlášek najdete na https://www.zuszidlochovice.cz/uredni-deska

Statistika 2022

Publikováno 24.6.2022