Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Úvaha před talentovou zkouškou

Vážení,

v pondělí 20. května začínáme se sérií talentových zkoušek pro zájemce o studium v naší ZUŠ ve školním roce 2024/2025. Pondělí a úterý věnujeme zájemcům o výtvarný obor v Rajhradě a Židlochovicích.  Další obory a pracoviště budou následovat až do 7. června. Pokud jste se přihlásili elektronickým způsobem, víme o vás a připravíme se tak, abyste se u nás cítili v klidu, pohodě a strávili u nás přiměřený čas.

Dovolte mi malou rekapitulaci: k 19. 5. 2024 máme k talentovým zkouškám přihlášeno celkem 119 zájemců. V hudebním oboru je nejvíce zájemců o hru na klavír – 51. V tomto studijním zaměření je to velký nepoměr, protože ve hře na klavír máme v současné době 10 míst, které bychom mohli obsadit novými žáky.

Zvažte tuto situaci, objevte krásu a výhody jiných hudebních nástrojů. Větší šance k přijetí se v současné době nabízejí ve výuce hry na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a nástroje žesťové. 

MgA. Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

Publikováno 19.5.2024

Vyhlášení volného dne pro žáky

Ředitelka ZUŠ Židlochovice vyhlašuje pro žáky volný den v pátek 26. dubna 2024. Důvodem je účast všech pedagogů na vzdělávacím semináři. 

 

Publikováno 20.4.2024

Naši žáci na soutěžích

V letošním školním roce se soutěž žáků základních uměleckých škol nese v tónech klavíru, kytary a houslí. V okresních kolech si naši žáci vedli takto:

Hra na klavír - místo konání ZUŠ Střelice

Jaroslav Sedlář a Zuzana Smrčková (oba ze třídy p. uč. V. Ronnera) získali 3. cenu ve II. kategorii. Nina Smolinská (p. uč. M. Macháčková) - 3. cena v VI. kategorii. A ještě jedna 3. cena pro Adélu Drlíkovou v VII. kategorii (p. uč. J. Kocmanová).

Hra na kytaru - místo konání ZUŠ Židlochovice

Nina Seitlová a Adéla Ficová (obě ze třídy p. uč. M. Štupáka) získaly 2. cenu v I. a II. kategorii. Filip David Morawek ve II. kategorii zvítězil a postupuje do krajského kola. Ve III. kategorii se na 3. místě umístil Sian Biak Lian Buansing. Roman Pavelka v VI. kategorii získal 1. cenu a stal se absolutním vítězem soutěže. Zároveň postupuje do krajského kola. Všichni tři kytaristé jsou ze třídy p. uč. J. Zapletalové.

Hra na housle - místo konání ZUŠ Ivančice

Ve IV. kategorii získala 1. cenu a návrh na postup do krajského kola Patricie Kejdová. V páté kategorii soutěžila Jana Mácková a za svůj výkon obdržela 2. cenu. Absolutní vítězkou soutěže se v desáté kategorii stala Michaela Oprchalová a samozřejmě postupuje do krajského kola. V kategorii koncertatní obsazení si Duo Incontro rovněž odneslo 1. cenu a postup do kraje. Duo hraje v obsazení Michaela Oprchalová a Adéla Drlíková. Všechny houslistky jsou ze třídy paní učitelky Hany Novákové. 

Krajské kolo - hra na kytaru, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno

Žáci p. uč. Zapletalové si vedli takto: Filip David Morawek získal ve své kategorii 3. cenu, Roman Pavelka si odnesl 2. cenu.

Krajské kolo - hra na housle, ZUŠ Ořechov

Michaela Oprchalová získala v X. kategorii 1. cenu a Duo Incontro 3. cenu. 

Srdečně gratulujeme všem soutěžícím a jejich učitelům!

Publikováno 1.3.2024

Vyhlášení volného dne pro žáky

Ředitelka ZUŠ Židlochovice vyhlašuje pro žáky volný den v pátek 23.února 2024. Důvodem je organizační zajištění okresního kola soutěže základních uměleckých škol ve hře na kytaru. 

Publikováno 14.2.2024

Důležitá zpráva

V důsledku havárie vodovodu se ruší výuka v budově Robertovy vily dnes 30.1.2024 od 14:45 hodin. 

Publikováno 30.1.2024