Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Výuka od 1.9.2021

Vážení,

přeji vám úspěšné zahájení nového školního roku. Tvorba rozvrhů, se zapojením všech kroužků a také samozřejmě se zařazením naší výuky v ZUŠ, je vždy velká výzva. Ať se vám vše podaří a ať si můžeme bez omezení užívat docházku do ZUŠ na každém místě. V Sokolnicích, v Moravanech, v Blučině, v Rajhradě a v Židlochovicích.

MgA. Dagmar Bradová, ředitelka školy

Publikováno 31.8.2021 18:24

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

ve středu 1. září nám začíná nový školní rok. Přijďte si, prosím, domluvit se svými učiteli rozvrhy hodin v individuální výuce i v kolektivních předmětech. Učitelé vám budou k dispozici na jednotlivých pracovištích podle níže uvedeného rozpisu. Těšíme se na vás i naše žáky a doufáme, že nový školní rok bude lepší, zábavný a plný nových uměleckých zážitků.

 

ŽIDLOCHOVICE

Bradová D.                    - pá 3. 9. od 14:00 - 15:00

Faltýnková H. (VO)        - čt 2. 9. od 13:30 - 16:30

Hubal K.                        - telefonicky na č. 736 179 046

Jeřábek T.                      - čt 2. 9. v 16:00

Jeřábková Z.                  - čt. 2. 9. v 16:00

Kotačka P.                     - čt 2. 9. v 15:00

Krčál R.                          - čt 2. 9. od 14:00 - 16:00

Křížek D.                        - čt 2. 9. od 16:00 - 17:00 rodiče s dětmi, starší děti můžou i dřív

Macháčková M.             - čt 2. 9. od 14:00 - 16:00

Nováková H.                  - pá 3. 9. od 15:30 - 16:30

Otýpková K.                   - čt 2. 9. od 14:00 - 17:00

Podrazil Š.                      - st 1. 9. od 13:00 - 14:00

Veithová L.                     - čt 2. 9. v 17:00

Zapletalová J.                 - čt 2. 9. v 16:00

Zaviačičová J.                 - st 1. 9. od 15:00 - 16:30

 

RAJHRAD

Bartlová B.                     - čt 2.9. v 16 

Brada J.                          - st 1. 9. od 15:00 - 17:00

Burdová K.                     - čt 2. 9. v 15:00

Faltýnková H. (VO)         - st 1. 9. od 14:00 - 17:00

Hraničková P. (TO)         - výuka TO začne podle rozvrhu 2. 9.

Ronner V.                       - st 1. 9. - od 15:00 - 17:00

Veithová L.                     - pá 3. 9. v 16:00

 

MORAVANY U BRNA

Domluva rozvrhu všech pedagogů proběhne ve středu v 17:00.

Ratajová K.                     - telefonicky na č. 723 736 602, emailem: [email protected].

 

SOKOLNICE

Hubal K., Staňková J.    - čt 2. 9. v 15:30

 

BLUČINA

Hubal K.                        - pá 3. 9. v 16:00

Publikováno 28.8.2021 13:25

Informace pro žáky Hudební nauky

ŽIDLOCHOVICE

Výuka Hudební nauky začne v pondělí 13. 9. 2021. S případnými dotazy se obracejte na paní učitelku Otýpkovou - email: [email protected]. V první hodině děti obdrží nový pracovní sešit v ceně 65,- Kč, tuto částku zaplatí paní učitelce.

Rozvrh hodin

vyučující - Mgr. Karolína Otýpková

Pondělí              

                14:00 - 14:45      2. ročník B (rok narození 2011 a starší)

                14:55 - 15:40      5. ročník

                15:50 - 16:35      1. ročník A + PHV (rok narození 2013 a mladší)

                16:45 - 17:30      3. ročník

Úterý   

                14:55 – 15:40     4. ročník

                15:50 – 16:35     2. ročník A (rok narození 2012 a mladší)

                16:45 – 17:30     1. ročník B (rok narození 2012 a starší)

 

RAJHRAD

Výuka Hudební nauky v Rajhradě začne podle rozvrhu ve středu 8. 9. 2021. Dotazy směřujte emailem na paní učitelku Novákovou - [email protected]. Na první hodinu, prosím, přineste 65,- Kč na pracovní sešit, se kterým při výuce pracujeme.

Rozvrh hodin

vyučující - Mgr. Hana Nováková

Středa 

                14:00 – 14:45     1. ročník

                14:55 – 15:40     3. ročník

                15:50 – 16:35     2. ročník

                16:45 – 17:30     4. a 5. ročník

Publikováno 27.8.2021 17:16

Prázdninový provoz

Prázdniny jsou před námi. Všichni ze ZUŠ vám přejí pohodu a možnost dělat hodně věcí pro odpočinek a zábavu. 

Kdybyste přece jen potřebovali něco u nás v ZUŠ, máme stanovené termíny pro veřejnost v měsíci červenci a srpnu v době od 10 do 16 hod ve dnech: 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 24. 8. v budově ZUŠ Židlochovice, Nádražní 232, Židlochovice, tel. 547 238 466. Zajišťuje hospodářka ZUŠ paní Jitka Baťková.

Za všechny zaměstnance přeje krásné léto

MgA. Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

 

 

Publikováno 2.7.2021 14:20

Noví žáci pro školní rok jsou přijati

Pro školní rok 2021/2022 jsme přijali celkem 75 nových žáků.  Z toho je do oboru hudebního 26 žáků, do oboru tanečního 28 žáků a do oboru výtvarného 21 žáků. 

Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby se dostavili k vyplnění přihlášky ke studiu. 

Konkrétní informace najdete na naší úřední desce. 

https://zuszidlochovice.cz/uredni-deska

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

Publikováno 18.6.2021 17:27