Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Prázdninový provoz

Prázdniny jsou před námi. Všichni ze ZUŠ vám přejí pohodu a možnost dělat hodně věcí pro odpočinek a zábavu. 

Kdybyste přece jen potřebovali něco u nás v ZUŠ, máme stanovené termíny pro veřejnost v měsíci červenci a srpnu v době od 10 do 16 hod ve dnech: 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 24. 8. v budově ZUŠ Židlochovice, Nádražní 232, Židlochovice, tel. 547 238 466. Zajišťuje hospodářka ZUŠ paní Jitka Baťková.

Za všechny zaměstnance přeje krásné léto

MgA. Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

 

 

Publikováno 2.7.2021 14:20

Noví žáci pro školní rok jsou přijati

Pro školní rok 2021/2022 jsme přijali celkem 75 nových žáků.  Z toho je do oboru hudebního 26 žáků, do oboru tanečního 28 žáků a do oboru výtvarného 21 žáků. 

Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby se dostavili k vyplnění přihlášky ke studiu. 

Konkrétní informace najdete na naší úřední desce. 

https://zuszidlochovice.cz/uredni-deska

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

Publikováno 18.6.2021 17:27

Hledáme nového člena do svého kolektivu

ZUŠ Židlochovice přijme do svého kolektivu nového učitele nebo učitelku pro výuku hry na klavír a klavírní korepetici v hudebním oboru. Jedná se přibližně o dva dny výuky na pracovišti v Židlochovicích. Spojte se s námi na 702 013 804,domluvíme si osobní  setkání.

Ředitelka ZUŠ MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 10.6.2021 15:14

Zveme vás na koncerty

Máme před sebou vystoupení absolventů školního roku 2020/2021 v oboru hudebním, výtvartném i tanečním. Konkrétně se podívejte do kalendáře našich akcí, zde na webu. Žádáme jednotlivé hosty, aby při příchodu nevykazovali příznaky onemocnění covid-19 a byli schopni prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

- doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),

- doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,

- aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

- Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Přijďte podpořit naše žáky.

S pozdravem MgA. Dagmar Bradová

 

Publikováno 8.6.2021 21:20

Výuka od 24.5.2021

Vážení,

od pondělí 24.5.2021 můžeme vyučovat ve větších skupinách žáků. Jedná se o dlouhoočekávaný návrat pro taneční obor, výtvarný obor, komorní a souborovou hru, komorní zpěv a hudební nauku. V tomto rozvolnění máme dvě možnosti: Skupinky do 10-ti žáků a skupinky více jak 10 žáků. Snažili jsme se přizpůsobit rozvrh tak, abychom mohli vyučovat ve skupinkách do 10-ti žáků, protože tato výuka nemusí být dokládaná čestným prohlášením rodičů. V některých případech se však nepodařilo skupinky sestavit a počet žáků přesahuje číslo 10. Zde jsme nuceni požadovat po vás každý týden čestné prohlášení.  Další povinnost pro rodiče našich žáků nás netěší, ale doufáme, že i přesto se ve škole potkáme. Tak přijďte.

S pozdravem MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 23.5.2021 21:26