Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Budeme hrát na plese

Pojďte s námi na ples. K tanci i poslechu budou hrát naši žáci současní i minulí. A kontrolní otázka: Objevíte v některé kapele také našeho pana učitele? 

Ples pořádá dechová hudba Blučiňáci a koná se v sobotu 25.března, od 19:30 v Lidovém domě v Blučině. 

Publikováno 1.3.2023

"Toto letí"

Začali jsme druhé pololetí školního roku. Nyní je ten čas, kdy je na pořadu intenzivní příprava na okresní kola soutěží. Naše žáky vyšleme do soutěže v komorní hře dechových a smyčcových nástrojů a hře na akordeon. 

Publikováno 16.2.2023

Za týden je Štědrý den

Ještě stále pro vás máme připravený předvánoční program koncertů, besídek a ukázkových hodin.

Vyberte si v našem Kalendáři akcí https://www.zuszidlochovice.cz/kalendar-akci

Za celou naši zušku vám přeji hodně zdraví a pohody v kruhu vašich nejbližších. Prožijte krásné svátky vánoční a s odhodláním a optimismem vykročte do nového roku 2023. 

MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 17.12.2022

Pozvánka na koncert 24.11.2022

Ve čtvrtek 24. listopadu pořádáme slavností koncert k poctě pana Boleslava Muchy. V letošním roce by se dožil 100 let. Toto výročí si připomínáme proto, že pan Boleslav Mucha je zakladatelem Základní umělecké školy v Židlochovicích. V roce 1948 to ještě nebyla ZUŠ. Ale byla to hudební škola, která stála na začátku cesty, kterou my následovníci stále jdeme. Přijďte si s námi připomenout začátek naší 74leté cesty.

Publikováno 23.11.2022

Domluva rozvrhu hodin na jednotlivých pracovištích

ŽIDLOCHOVICE

MgA. D. Bradová - telefonicky na č. 702 013 804

H. Faltýnková - 1. 9. od 13:30 - 16 hod.

K. Hubal - 7. 9. od 16 - 17 hod.

Mgr. Z. Jeřábková, Mgr. T. Jeřábek - telefonicky a osobně 1. 9. od 16 - 17 hod.

P. Kotačka, DiS. - 1. 9. v 15 hod.

R. Krčál - 1. 9. od 14 - 17:15 

MgA. D. Křížek - 1. 9. od 15 - 17 hod., 2. 9. od 14 - 16 hod., příp. telefonicky

Mgr. H. Nováková - 2. 9. v 15 hod.

Bc. M. Macháčková - 1. 9. od 14 - 16 hod.

Mgr. K. Otýpková - 2. 9. od 13:30 - 16:30

Š. Podrazil - telefonicky na č. 602 475 205, osobně 5. 9. od 14 - 17 hod.

Bc. L. Veithová - 2. 9. v 15 hod.

Mgr. art. J. Zapletalová - 2. 9. v 15 hod.

J. Zaviačičová, DiS. - 1. 9. od 15 - 16 hod.

 

RAJHRAD

B. Bartlová, J. Brada, P. Hraničková, V. Ronner - 1. 9. od 15 - 18 hod. 

K. Burdová, DiS. - telefonicky

H. Faltýnková - 2. 9. od 13:30 - 16 hod.

 

MORAVANY

všichni učitelé - 1. 9. v 17 hod.

MgA. D. Bradová - 2. 9. v 16 hod.

 

SOKOLNICE

K. Hubal - 5. 9. od 17 - 18 hod.

Mgr. K. Vladíková - 5. 9. v 17 hod.

 

BLUČINA

K. Hubal - 2. 9. od 17 - 18 hod.

Publikováno 30.8.2022