Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Příprava k návratu

Vážení,

11.května se snad vrátíme k prezenční výuce v ZUŠ. Podle ministerstva školství můžeme vyučovat ve skupině max. 15 osob. Soubor bezpečnostních a hygienických pokynů pro ZUŠ by měl být na zušky rozeslán v příštím týdnu. To je pro zodpovědnou přípravu pozdě. Ale zkusíme to zvládnout i v tak krátkém časovém období. Předpokládáme následující postup: požádáme rodiče o informace ohledně přítomnosti žáků ve výuce v ZUŠ. Budeme vědět s kolika žáky prezenční výuky máme počítat. Počkáme až nám ministerstvo zašle slíbený manuál bezpečnostních a hygienických pokynů. Zvážíme naše možnosti zajištění co nejbezpečnějších podmínek pro žáky i učitele a rozhodneme o způsobu výuky na jednotlivých pracovištích. Budeme vás informovat.

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ Židlochovice

Publikováno 3.5.2020 17:20

ZUŠka pod pokličkou

Vážení,

v současné době jsou budovy škol zavřené a ještě to tak nějakou dobu bude. Výuka žáků ZUŠ Židlochovice probíhá ve všech oborech distančním způsobem. Každý učitel je v kontaktu se svými žáky a jejich rodiči. Naše další plány se odvíjí od rozhodnutí Vlády ČR a Ministerestva školství ČR, kterým stanoví termín možného návratu žáků do škol.

Prozatím bude distanční výuka pokračovat. Pokud se vrátíme do zušky 1.června, rádi bychom uskutečnili nejzákladnější akce, které školní rok 2019/2020 ukončí a dají předpoklad k zahájení školního roku 2020/2021. Následoval by tento scénář.

Postupové zkoušky žáků všech oborů: 16. - 19. června

Talentové zkoušky pro zájemce o studium v hudebním oboru: v Sokolnicích 16.6., v Moravanech 19.6., v Rajhradě 25.6., v Židlochovicích 26.6.

Talentové zkoušky pro zájemce o studium ve výtvarném oboru: tradiční akce Malování v zahradě 29.6.

Talentové zkoušky pro zájemce o studium v tanečním oboru: v Rajhradě 19.6.

Absolventská vystoupení 24.6. a 25.6.

Všechny termíny budeme včas aktualizovat a přizpůsobovat vývoji situace. Samozřejmě vás budeme informovat.

Prozatím vám všem přeji hlavně hodně zdraví a krásné prožití velikonočních svátků.

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ Židlochovice

Publikováno 8.4.2020 21:31

Uzavření ZUŠ Židlochovice

Od středy 11.března 2020 se ruší veškerá výuka Základní umělecké školy Židlochovice. Toto opatření se týká všech předmětů na všech pracovištích. Zároveň se ruší všechna veřejná vystoupení pořádaná Základní uměleckou školou Židlochovice.

Reagujeme tímto na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví a  oznámení Jihomoravského kraje.  Základní umělecká škola Židlochovice bude od středy 11.3.2020 uzavřena. 

Výuka Art zuš.z.s. se ruší také. 

O dalším vývoji vás budu touto cestou informovat. 

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ Židlochovice

Publikováno 10.3.2020 11:42

Výsledky okresních kol soutěže žáků ZUŠ

Hra na kytaru - Oslavany 10. 2. ´20

Johana Ivičičová (p. uč. Chaloupková) - 1. místo s postupem

Julie Ondráčková (p. uč. Chaloupková) - 3. místo

Jitka Staňková (p. uč. Zapletalová) - 3. místo

Maxim Charbaka (p. uč. Zapletalová) - 1. místo s postupem

Barbora Bukovinová (p. uč. Zapletalová) - 1. místo s postupem

Kytarové duo Bukovinová - Zapletal (p. uč. Zapletalová) - 1. místo s postupem

 

Hra na klavír - Střelice 13. - 14. 2. ´20

Kamila Gambová (p. uč. Ronner) - 3. místo

Stephanie Dicko (p. uč. Hubal) - Čestné uznání I. stupně

Jitka Blechová (p. uč. Hubal) - Čestné uznání I. stupně

Justýna Martynowská (p. uč. Macháčková) - 3. místo

Viktorie Sigmundová (p. uč. Ronner) - 2. místo

Markéta Coufalová (p. uč. Ronner) - 3. místo

 

Hra na housle - Ivančice 6. 3. ´20

Michaela Oprchalová (p. uč. Nováková) - 1. místo s postupem

 

Blahopřejeme úspěšným soutěžícím a jejich pedagogům, postupujícím žákům přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Publikováno 13.2.2020 10:57

Proběhla školní kola soutěže žáků ZUŠ

Na konci ledna 2020 se v Robertově vile uskutečnila školní kola soutěže žáků ZUŠ, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT. Naši žáci letos soutěží v oborech: hra na housle, hra na klavír, hra na kytaru. Celkem se školních kol zúčastnilo 28 soutěžících. 

V okresních kolech nás budou reprezentovat:

hra na housle - Michaela Oprchalová (p. uč. Mgr. Hana Nováková)

hra na klavír - Stephanie Dicko, Jitka Blechová, David Macek (p. uč. Kateryna Hubal), Justýna Martynowská (p. uč. Bc. Michaela Macháčková), Kamila Gambová, Viktorie Sigmundová, Markéta Coufalová, David Ventruba (p. uč. Vladan Ronner)

hra na kytaru - Johana Ivičičová, Julie Ondráčková (p. uč. Lucie Chaloupková, DiS.), Jitka Staňková, Maxim Charbaka, Barbora Bukovinová, kytarové duo Bukovinová - Zapletal (p. uč. Mgr. art. Jana Zapletalová)

Přejeme hodně štěstí!

Publikováno 7.2.2020 10:55