Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WWW STRÁNEK

Prohlášení o  přístupnosti

 

Základní umělecká škola Židlochovice se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/200 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení se vztahuje na internetové stránky www.zuszidlochovice.cz.

Internetové stránky www.zuszidlochovice.cz  jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/200 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Přístupný je obsah záložek s názvem Úřední deska, Novinky, Jak podat přihlášku.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.9.2020 metodou vlastního posouzení provedenou Základní uměleckou školou, příspěvkovou organizací.

Prohlášení bylo revidováno 21.9.2022.

Zpětná vazba

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace

Nádražní 232

667 01 Židlochovice

email: [email protected]

tel.+420 547 238 466

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo byla tato odpověď neuspokojivá v souvislosti s vaší žádostí ohledně přístupnosti internetových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4