Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace

Nádražní 232, 667 01 Židlochovice

ič. 49461583

Podle § 8  odst.4 Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění stanovuje ředitelka Základní umělecké školy Židlochovice, příspěvkové organizace úplatu za vzdělávání na období školního roku 2024/2025 takto:

 

 

Pololetní platba

Hudební obor přípravné studium

1 100 Kč

Hudební obor základní studium

1 900 Kč

Výtvarný obor přípravné studium

1 000 Kč

Výtvarný obor základní studium

1 300 Kč

Taneční obor přípravné studium

   900 Kč

Taneční obor základní studium

1 200 Kč

 

 V Židlochovicích 14.4.2024                                                                

MgA.Dagmar Bradová

ředitelka ZUŠ