Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

GALERIE

Národní přehlídka scénického tance


Kutná Hora, 19.05.2012 10:00


Vystoupení pěveckého a klavírního oddělení


Obecní úřad Sokolnice, 31.05.2012 18:00


Krajské kolo soutěže - hra na tenor


ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, 23.03.2012 14:00


Krajské kolo soutěže - příčná flétna


ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, 19.03.2012 09:00


Výchovný koncert pro MŠ


Sál ZUŠ Robertova vila, 29.03.2012 09:00


Absolventský koncert


Kaple židlochovického zámku, 16.05.2012 18:00


Absolventský koncert


Kapitulní síň kláštera Benediktinů, 15.05.2012 18:00


Vystoupení v Moravanech


ZŠ Moravany, 21.02.2012 17:30


Okresní kolo soutěže ZUŠ obor zobcová flétna


ZUŠ Oslavany, 22.02.2012 09:00


Okresní kolo soutěže ZUŠ obor příčná flétna


ZUŠ Oslavany, 23.02.2012 09:00