Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

KALENDÁŘ AKCÍ


Proběhlé akce Arrow

"Malování v zahradě"

26. 06. 2023 14:00 zahrada Robertovy vily, Židlochovice

"Jeřábkovic besídka"

23. 06. 2023 17:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Zahrají a zazpívají žáci manželů Jeřábkových.


Závěrečný koncert v Blučině

22. 06. 2023 18:00 obřadní síň OÚ Blučina

Koncert žáků klavírního oddělení odloučeného pracoviště ZUŠ Židlochovice v Blučině.


Dechová "dřevěná" besídka

22. 06. 2023 17:30 sál Robertovy vily, Židlochovice

Představí se žáci klarinetové třídy paní učitelky Mgr. Karolíny Otýpkové a MgA. Dagmar Bradové.


Klávesová besídka

19. 06. 2023 17:30 sál Robertovy vily v Židlochovicích

Zahrají žáci akordeonové třídy pana učitele Radka Krčála.


"Mozartovy děti"

16. 06. 2023 15:15 Brno, náměstí Svobody

V rámci akce "Hrají nejlepší soubory ZUŠ našeho kraje" se představí dechové soubory naší školy.


Závěrečný koncert v Rajhradě

15. 06. 2023 18:00 Kapitulní síň Kláštera benediktinů, Rajhrad

Koncert žáků odloučeného pracoviště ZUŠ Židlochovice v Rajhradě.


"Kytarová besídečka"

14. 06. 2023 18:00 sál Robertovy vily v Židlochovicích

Zahrají žáci kytarových tříd paní učitelky Lucie Veithové a Jany Zapletalové.


Závěrečný koncert v Sokolnicích

13. 06. 2023 18:00 aula ZŠ Sokolnice

Koncert žáků klavírního a pěveckého oddělení odloučeného pracoviště ZUŠ Židlochovice v Sokolnicích.


Absolventský koncert TO

09. 06. 2023 18:00 sál Restaurace Na Kině, Rajhrad

Představí se žáci a absolventi tanečního oboru ze třídy paní učitelky Pavly Hraničkové.


"Koncert mladých kytaristů"

07. 06. 2023 18:00 Kapitulní síň Kláštera benediktinů, Rajhrad

"Koncert pro Hrušovany"

31. 05. 2023 18:00 Sokec, Hrušovany u Brna

"Mezi městy"

27. 05. 2023 18:00 Divadlo Barka, Brno

Taneční přehlídka


"Babské hody"

27. 05. 2023 13:00 Rajhrad

Vystoupení žáků tanečního oboru.


Dechová besídka

24. 05. 2023 17:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Účinkují žáci dechové třídy pana učitele MgA. Davida Křížka.


Jarní klavírní besídka

23. 05. 2023 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Na besídce se představí žáci klavírní třídy Bc. Michaely Macháčkové.


Flétnová besídka

22. 05. 2023 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Zahrají žáci z flétnové třídy pana učitele Petra Kotačky, DiS.


"Soustředění"

19. 05. 2023 00:00 rekreační středisko Nesměř

Ve dnech 19. - 21. května 2023 proběhne v rekreačním středisku v Nesměři soustředění žáků hudebního a výtvarného oboru ZUŠ.


Představení absolventů výtvarného oboru

18. 05. 2023 18:00 stodola Komunitního centra Židlochovice

Klavírní koncert

17. 05. 2023 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Účinkují žáci klavírní třídy paní učitelky Jany Kocmanové, DiS.


Absolventský koncert

15. 05. 2023 18:00 sál Komunitního centra, Židlochovice

Absolventský koncert

11. 05. 2023 18:00 Kapitulní síň Kláštera benediktinů, Rajhrad

Muzikanti v Moravanech

11. 05. 2023 18:00 ZŠ Moravany u Brna

Absolventský koncert

10. 05. 2023 19:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Absolventský koncert

10. 05. 2023 17:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Výchovné koncerty pro MŠ

27. 04. 2023 10:15 Sokec, Hrušovany u Brna

Školní besídka

26. 04. 2023 18:00 taneční sál ZUŠ Rajhrad

Výchovné koncerty pro MŠ

26. 04. 2023 09:00 taneční sál ZUŠ v Rajhradě

"Moravanští muzikanti hrají"

25. 04. 2023 18:00 sál Moravanské rychty, Moravany u Brna

Koncert žáků odloučeného pracoviště ZUŠ Židlochovice v Moravanech u Brna.


Školní besídka

24. 04. 2023 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

"Dechparáda"

20. 04. 2023 18:00 ZUŠ Ořechov

Jako host zahraje dechový orchestr ZUŠ Židlochovice.


Moravanská besídka

14. 04. 2023 18:00 ZŠ Moravany u Brna

Školní besídka

13. 04. 2023 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Výchovné koncerty pro MŠ Židlochovice

12. 04. 2023 09:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Jarní troubení

03. 04. 2023 17:00 ZŠ Moravany u Brna

Zahrají žáci paní učitelky MgA. Kristýny Ratajové.


Školní besídka

29. 03. 2023 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Školní besídka

29. 03. 2023 18:00 taneční sál ZUŠ Rajhrad

Krajská přehlídka dětského scénického tance

27. 03. 2023 10:00 Roškotovo divadlo, Ústí nad Orlicí

"Muzikantský ples"

25. 03. 2023 19:30 Lidový dům, Blučina

Na plese zahraje jako host dechový orchestr ZUŠ Židlochovice pod vedením MgA. Davida Křížka.


"Jarní kytarový koncert"

09. 03. 2023 18:00 sál Komunitního centra, Židlochovice

Zahrají žáci kytarových tříd paní učitelky Bc. Lucie Veithové a Ngr. art. Jany Zapletalové.


Školní kolo soutěže žáků ZUŠ

09. 03. 2023 09:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Žáci budou soutěžit v oboru Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů.


Školní besídka

02. 03. 2023 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Školní besídka

01. 03. 2023 18:00 taneční sál ZUŠ Rajhrad

Školní besídka

27. 02. 2023 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

"Hravě v Moravanech"

23. 02. 2023 15:00 ZŠ Moravany u Brna

"Hravě v Židlochovicích"

22. 02. 2023 17:15 sál Robertovy vily, Židlochovice

Školní kolo soutěže žáků ZUŠ

16. 02. 2023 13:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Žáci budou soutěžit v oboru Hra na akordeon.


Školní besídka

01. 02. 2023 18:00 taneční sál ZUŠ Rajhrad

Vernisáž výstavy Libuše Hochmanové - "Mýma očima"

01. 02. 2023 17:00 Knihovna Rajhrad

Na vernisáži vystoupí žáci paní učitelky Blanky Bartlové.


Bicí seminář

01. 02. 2023 15:30 učebna bicích, ZUŠ Židlochovice

Školní kolo soutěže žáků ZUŠ

01. 02. 2023 09:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Žáci budou soutěžit v oboru Komorní hra s převahou dechových nástrojů.


Školní besídka

30. 01. 2023 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Školní besídka

19. 01. 2023 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Žesťová vánoční besídka

21. 12. 2022 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Zahrají žáci ze třídy p. učitele MgA. Davida Křížka.


Vánoční besídka manželů Jeřábkových

21. 12. 2022 16:30 sál Robertovy vily, Židlochovice

Vánoční koncert v Sokolnicích

20. 12. 2022 18:00 aula ZŠ Sokolnice

Klávesová vánoční besídka

20. 12. 2022 17:30 sál Robertovy vily, Židlochovice

Zahrají žáci hry na akordeon a keyboard ze třídy p. učitele Radka Krčála. 


Vánoční koncert dechového orchestru

19. 12. 2022 18:00 sál Masarykova kulturního domu, Židlochovice

"Žesťové troubení"

19. 12. 2022 17:00 ZŠ Moravany u Brna

Zahrají žáci paní učitelky MgA. Kristýny Ratajové.


Vánoční koncert v Blučině

16. 12. 2022 18:00 obřadní síň OÚ Blučina

Dechová besídka

16. 12. 2022 17:30 sál Robertovy vily, Židlochovice

Představí se žáci p. učitelky Mgr. Karolíny Otýpkové.


Vánoční koncert v Rajhradě

15. 12. 2022 18:00 Kapitulní síň Kláštera benediktinů, Rajhrad

Školní besídka

14. 12. 2022 18:00 taneční sál ZUŠ Rajhrad

Klavírní besídka

14. 12. 2022 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Zahrají žáci klavírní třídy p. učitelky Jany Kocmanové, Dis.


Klavírní koledování

13. 12. 2022 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Představí se žáci p. učitelky Bc. Michaely Macháčkové.


Klavírní besídka

13. 12. 2022 18:00 ZŠ Moravany u Brna

Zahrají žáci moravanské pobočky ZUŠ p. učitelky Jany Kocmanové, DiS.


Flétnová vánoční besídka

12. 12. 2022 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Zahrají žáci flétnové třídy p. učitele Petra Kotačky, DiS.


Vánoční vystoupení TO

12. 12. 2022 18:00 Divadlo Barka, Brno

Společné vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Charbulova a naší ZUŠ.


Dechová besídka

09. 12. 2022 18:00 ZŠ Moravany u Brna

Zahrají žáci moravanské pobočky ZUŠ ze třídy MgA. Dagmar Bradové a Petra Kotačky, DiS.


"Besídka na 4 strunách"

07. 12. 2022 17:30 sál Robertovy vily, Židlochovice

Zahrají žáci houslové třídy paní učitelky Mgr. Hany Novákové.


Adventní kytarový koncert

01. 12. 2022 18:00 sál Komunitního centra, Židlochovice

Zahrají žáci kytarových tříd Lucie Veithové a Jany Zapletalové.


Školní besídka

30. 11. 2022 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Rozsvěcování vánočního stromu

27. 11. 2022 17:00 Moravany u Brna, náves

Rozsvěcování vánočního stromu

27. 11. 2022 16:00 Žabčice

"Pocta Boleslavu Muchovi"

24. 11. 2022 18:00 sál Komunitního centra, Židlochovice

Školní besídka

16. 11. 2022 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

Školní besídka

15. 11. 2022 18:00 ZŠ Moravany u Brna

Školní besídka

09. 11. 2022 18:00 taneční sál ZUŠ Rajhrad

Slavnostní předávání medailí členům HZS JmK

08. 11. 2022 11:00 refektář Kláštera benediktinů

Vystoupení pro pečující

01. 11. 2022 15:00 Komunitní centrum Židlochovice

Školní besídka

20. 10. 2022 18:00 sál Robertovy vily, Židlochovice

"Skrytá paměť Moravy"

19. 10. 2022 16:00 Památník písemnictví v Rajhradě

Na slavnostním vyhlášení 17. ročníku literární soutěže zahrají žáci ZUŠ pod vedením p. učitele J. Brady.


"Děti a hudba" II

08. 10. 2022 18:00 Znojmo, Loucký klášter

Na koncertě se představí žáci a učitelé ZUŠ Mikulov, Pohořelice, Židlochovice a ZUŠ Veselá škola Praha 2.


Ukázková hodina TO

07. 10. 2022 16:00 ta

Ukázková hodina TO

06. 10. 2022 17:00 taneční sál ZUŠ Rajhrad