Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace

 Nádražní 232, 667 01 Židlochovice, ič 49461583

 

 

 Podle §8 odst.4 Vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a novely ve znění Vyhlášky č. 70/2019 stanovuje ředitelka Základní umělecké školy, příspěvkové organizace úplatu za vzdělávání na období školního roku 2021/2022 takto:

 

 

Pololetní platba

Hudební obor přípravné studium

1100 Kč

Hudební obor základní studium

1800 Kč

Výtvarný obor přípravné studium

900 Kč

Výtvarný obor základní studium

1200 Kč

Taneční obor přípravné studium

750 Kč

Taneční obor základní studium

1000 Kč

 

 

 

 

V Židlochovicích 15. dubna 2021                                                      MgA.Dagmar Bradová

                                                                                                                  ředitelka ZUŠ